Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο για την Προστασία και Αποκατάσταση των Μνημείων (ICCROM) και το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων - Επιτροπή για την Εκπαίδευση και την Πολιτιστική Δράση (ICOM - CECA). Ξεκίνησε από το Παρίσι του 1997 και ολοκληρώθηκε στη Ρώμη τον Ιούνιο του 1988. Έλαβαν μέρος 12 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του προγράμματος ήταν να προωθήσει εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα τον ρωμαϊκό πολιτισμό και να συμβάλει στην επικοινωνία νέων από διαφορετικές χώρες.
Η Ελλάδα συμμετείχε στη διοργάνωση με το πρόγραμμα «Αθήνα, πόλη ελεύθερη και φίλη του Δήμου των Ρωμαίων» που σχεδιάστηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και είχε ως θέμα τον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς των Αθηνών. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μελέτησαν τα μνημεία της Ρωμαϊκής Αγοράς κατασκεύασαν μακέτα του Ωρολογίου και σχεδίασαν εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το υλικό παρουσιάστηκε σε έκθεση στη Ρώμη στο Castel Sant Angelo τον Μάιο του 1998


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1997 - 1998
Τόποι : Αθήνα, Παρίσι, Ρώμη
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Αρχαία Αγορά της Αθήνας