Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές 10 - 18 ετών. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης «Από το λιμάνι της Μεσογαίας, στα λιμάνια της Μεσογείου» και είχε ως θέμα τις απαρχές της ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο κατά την προϊστορική περίοδο και τις σχέσεις της παράκτιας ζώνης της Μεσογαίας με τις Κυκλάδες, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο κατά την αρχαιότητα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτούργησε εργαστήριο δραστηριοτήτων για τους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες μελετούσαν τα εκθέματα με σκοπό να γράψουν το δικό τους «βιβλίο» για το λιμάνι της Μεσογαίας. Οι μαθητές του Λυκείου αντίστοιχα μπορούσαν να παρακολουθήσουν μια ταινία με θέμα την αρχαία ναυπηγική.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1998 - 1998
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκθέσεις:
Από το λιμάνι της Μεσογαίας, στα λιμάνια της Μεσογείου