Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές ηλικίας 10 - 18 ετών. Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης ''Ομήρου Ιλιάδα, από το μύθο στην πραγματικότητα''.
Θέμα του ήταν η ιδιότυπη συνύφανση του μύθου με την ιστορική πραγματικότητα, όπως διαφαίνεται μέσα στο έπος και όπως τεκμαίρεται από τα ανασκαφικά ευρήματα. Ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι βιωματικής προσέγγισης αποτελούσε την κατακλείδα του προγράμματος. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο οι νεαροί μαθητές με αφετηρία και οδηγό το ομηρικό έπος δραματοποιούσαν ένα επεισόδιο από την Ιλιάδα.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1986 - 1992
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκθέσεις:
Ομήρου Ιλιάδα από το μύθο στην πραγματικότητα