Αρχαιολογικό - εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές ηλικίας 10 - 18 ετών.Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης ΄΄Στα ίχνη της γραφής''.
Θέμα του ήταν οι παράλληλοι βίοι γραφής - αρχείου - βιβλιοθήκης κατά την αρχαιότητα και ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι βιβλιοθήκες στην εκπαίδευση και στη διάδοση της γνώσης.
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος λειτούργησαν εργαστήρια δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι επισκέπτες μυήθηκαν στα μυστικά μιας αρχαίας βιβλιοθήκης.

Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1994 - 1999
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκθέσεις:
Στα ίχνη της γραφής