Μικρή εκθεσιακή μονάδα στηριγμένη στην αντίληψη και τη θεματική οργάνωση της έκθεσης «Τι ταύτα προς Διόνυσον;». Θέμα της το τραγικό θέατρο στην κλασική πόλη και το κοινωνικό και πολιτειακό πλαίσιο της τραγικής παράστασης, όπως διαφαίνεται μέσα από τα έργα των μεγάλων τραγικών.
Αποτελείται από μια ειδικά σχεδιασμένη ξύλινη κατασκευή-κέλυφος που περιέχει τρισδιάστατα εκθέματα –εκμαγεία και αντίγραφα, οπτικοακουστικό και έντυπο υλικό στην αγγλική γλώσσα.
Η «Θέασις» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα για να παραχωρηθεί ως δωρεά στο Πανεπιστήμιο της Valetta όπου και φιλοξενείται από τον Αύγουστο του 1997.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1997 -
Τόπος : Μάλτα Valetta
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκθέσεις:
Τι ταυτα προς Διόνυσον;