Πρόκειται για μια ερμηνευτική προσέγγιση του ’ξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη μέσα από την εμπειρία των μνημείων και αντίστροφα, με επιλεγμένο χώρο εφαρμογής τη Ρωμαϊκή Αγορά και τα περιβάλλοντα μνημεία.

Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  2008 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Χρυσουλάκη Σ. - Σέλελη Α., Ναοί στο σχήμα τ΄ουρανού, βιβλίο, έκδοση ΥΠΠΟ 2006, ISBN:960-214-578-1, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Αθήνα.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Εκπαιδευτικό Υλικό 2009-2010  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2009-2010  
Δείτε ακόμη...
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών