Πρόκειται για μια ερμηνευτική προσέγγιση του ’ξιον Εστί του Οδυσσέα Ελύτη μέσα από την εμπειρία των μνημείων και αντίστροφα, με επιλεγμένο χώρο εφαρμογής τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  2008 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Χρυσουλάκη Σ. - Σέλελη Α., Ναοί στο σχήμα τ΄ουρανού, βιβλίο, έκδοση ΥΠΠΟ 2006, ISBN:960-214-578-1, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, Αθήνα.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Δανειστικό Εκπαιδευτικό Υλικό 2008  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2008-9  
Δείτε ακόμη...
Ολυμπιείον