Το πρόγραμμα αφορά στο βυζαντινό ναό της Παναγίας Γοργοεπηκόου (Πλατεία Μητροπόλεως) και στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών με ένα σημαντικό βυζαντινό μνημείο της Αθήνας καθώς και στην εξοικείωσή τους με τα συμβολικά νοήματα του γλυπτού διακόσμου του ναού.

Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  2008 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Aναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ' ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας, έντυπο, έκδοση ΥΠΠΟ, 2008.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Δανειστικό Εκπαιδευτικό Υλικό 2008  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2008-9  
Δείτε ακόμη...
Παναγία Γοργοεπήκοος