Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Αγοράς ΑθηνώνΤο πρόγραμμα προσεγγίζει τη λειτουργία των θεσμών της αθηναϊκής δημοκρατίας του 5ου αιώνα π.Χ. με έμφαση στο ρόλο της Αγοράς ως διοικητικού και πολιτικού κέντρου των Αθηνών.

Έτος:  1990 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Εκπαιδευτικός φάκελος «Αρχαία Αγορά των Αθηνών». Περιλαμβάνει έντυπα για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή, παιχνίδι των δέκα φυλών, καρτέλα με αεροφωτογραφία του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, ταινία video με τίτλο «Ορος ειμί τες Αγοράς» και συμλπηρωματικό υλικό., Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού, 1999.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Επιστημονική Βιβλιογραφία  
Εκπαιδευτικό Υλικό 2011-2012  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2011-2012  
Δείτε ακόμη...
Αρχαία Αγορά της Αθήνας