Αρχαιολογικός Χώρος ΚεραμεικούΕκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο του Κεραμεικού.
Θέμα του προγράμματος είναι το ύδωρ ως σημαντική παράμετρος της πολεοδομικής οργάνωσης του άστεως και η σχέση των αρχαίων Αθηναίων με τον Ηριδανό όπως διαφαίνεται μέσα από τη μυθολογία και τη λατρεία. Περιλαμβάνει μια σύντομη περιήγηση στον χώρο του Κεραμεικού, στο Πομπείο, το Δίπυλο και στις όχθες του Ηριδανού. Συμπληρώνεται από εκπαιδευτικό παιχνίδι που παίζεται με πιόνια και κάρτες εντολών και ερωτήσεων.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1996 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
«Ηριδανός, το ποτάμι της αρχαίας πόλης». Ένα ιστορικό, βοτανολογικό, ζωολογικό οδοιπορικό στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού με αφορμή τον ποταμό Ηριδανό, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2000.
«Ηριδανός το ποτάμι κάτω από τη σύγχρονη Αθήνα (έντυπο-χάρτης) στο πλαίσιο της δράσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ. «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές», ΥΠΠΟΤ, , Υπουργείο Πολιτισμού, 2012.
«Η Αττική των Υδάτων» ενημερωτικό έντυπο – χάρτης: Ένας περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας στα ίχνη του χαμένου Ηριδανού, ΕΥΔΑΠ, , Υπουργείο Πολιτισμού, 2000.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Επιστημονική Βιβλιογραφία  
Εκπαιδευτικό Υλικό 2011-2012  
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2011-2012  
Δείτε ακόμη...
Κεραμεικός