Αρχαιολογικός Χώρος Ρωμαϊκής Αγοράς των ΑθηνώνΤο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1996 στο χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς των Αθηνών. Το 2007 επαναπροσδιορίστηκαν οι θεματικοί του άξονες, οι οποίοι επικεντρώθηκαν: στη σημασία της μέτρησης του χρόνου για τον άνθρωπο, στα συστήματα μέτρησης του χρόνου με αφορμή ένα μοναδικό μνημείο στη ρωμαϊκή Αγορά των Αθηνών, το Ωρολόγιον του Ανδρονίκου, στα επιστημονικά επιτεύγματα της ελληνιστικής εποχής, στο ίδιο το μνημείο ως ένας μετεωρολογικός σταθμός της εποχής του, και τέλος, στο χώρο της ρωμαϊκής αγοράς και τη διαρκή χρήση του στο πέρασμα των αιώνων.

Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1996 - 2007
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Επιστημονική Βιβλιογραφία  
Εκπαιδευτικό υλικό 2009-2010  
Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικού έτους 2009-2010  
Δείτε ακόμη...
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Ωρολόγιο Ανδρονίκου Κυρρήστου