Το μουσειολεωφορείο του νομού ΛέσβουΗ «Κιβωτός» είναι μια κινητή πολιτιστική μονάδα η οποία περιοδεύει στα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου, επισκέπτεται τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της περιοχής προκειμένου να παρουσιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την τοπική ιστορία μέσα από τις πηγές και τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Κιβωτού που σχεδιάστηκαν από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Λέσβου, εφαρμόστηκαν πιλοτικά το 1993 και το 1994. Από το 1995 την λειτουργία τους ανέλαβε η Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Λέσβου.

Έτος:  1993 - 1994
Τόποι : Λέσβος, Λήμνος
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας