Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ιστορία των νησιών του Β.Α. Αιγαίου από τα προϊστορικά ως τα ελληνιστικά χρόνια πραγματοποιήθηκε πιλοτικά στη Λήμνο και τη Λέσβο.
Παρουσιάστηκε μέσα στην σχολική τάξη με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού. Η «Κιβωτός» (μουσείο- λεωφορείο) μετέφερε στο σχολείο δύο μουσειοσκευές με χάρτες, χρονολογικούς πίνακες, αντίγραφα αρχαιολογικών αντικειμένων και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Στο πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι μαθητές ενημερώνονταν για την ιστορία του τόπου τους ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι βιωματικής προσέγγισης με θέμα ένα φανταστικό επιστημονικό συνέδριο. Οι μαθητές χωρίζονταν σε ομάδες και αναλάμβαναν ρόλους αρχαιολόγων, ιστορικών, αρχιτεκτόνων κ.λ.π. με σκοπό να μελετήσουν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους στο συνέδριο. Μία από τις ομάδες αναλάμβανε να μελετήσει ένα αντικείμενο, προϊόν λαθρανασκαφής, για το οποίο δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία. Καθώς οι μαθητές παρουσίαζαν τα αποτελέσματά τους στο «συνέδριο» κατανοούσαν ταυτόχρονα και τη σημασία της προστασίας του πολιτιστικού αγαθού καθώς και την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1993 - 1994
Τόποι : Λέσβος, Λήμνος
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου