Αρχαιολογικός Χώρος ΠολιόχνηςΤο πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές 10-12 ετών και πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης, στη Λήμνο.
Θέμα του ήταν η Λήμνος κατά την εποχή του Χαλκού μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα και τους μύθους. Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Λημνιακών Συλλόγων (Ο.Λ.ΣΥ.).Περιλάμβανε ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο και γνωριμία των μαθητών με στοιχεία της καθημερινής ζωής των κατοίκων της Πολιόχνης, πόλης από τις αρχαιότερες της Ευρώπης. Στα εργαστήρια δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν σε μια πρώτη φάση στον αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια στην σχολική τάξη, οι μικροί μαθητές με οδηγό τη φαντασία προσπθούσαν να ανασυνθέσουν εικαστικά κάποιες εικόνες από τη ζωή στην Πολιόχνη.


Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  1995 - 1995
Τόπος : Λήμνος
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Ομοσπονδία Λημνιακών Συλλόγων
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Δείτε ακόμη...
Αρχαιολογικός χώρος Πολιόχνης