Θεατρική Παράσταση ''Οι πέτρες πηγαίνουν στον παράδεισο''Το εκαιδευτικό πρόγραμμα επαναλήφθηκε τον Απρίλιο του 2002 με μία επιπλέον ενότητα που αφορούσε στο θέμα της προληπτικής συντήρησης. Στόχος της νέας θεματικής ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τους κινδύνους που διατρέχουν τα μνημεία και να κατανοήσουν ότι η προστασία τους δεν είναι ευθύνη μόνο των ειδικοί επιστημόνων αλλά και καθήκον όλων των πολιτών. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα θεατρικό εργαστήριο. Οι μαθητές ανέλαβαν να ενσαρκώσουν ρόλους μνημείων τα οποία κινδυνεύουν από διάφορες αιτίες και αναζητούν τρόπους για να προστατευτούν. Το αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν μία θεατρική παράσταση με τίτλο "Οι πέτρες πηγαίνουν στον Παράδεισο" η οποία παρουσιάστηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Πάνω Ζάκρου.

Έτος:  1996 - 2010
Τόπος : Ζάκρος
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
«Οι Πέτρες πηγαίνουν στον παράδεισο». Πρόταση θεατρικής παράστασης. Διατίθεται μόνο σε CD.
Δείτε ακόμη...
Ζάκρος
Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας