Το πρόγραμμα έχει ως θέμα την ιστορία, τη μορφή και τη λειτουργία της Μονής Καισαριανής και προσεγγίζει πτυχές της καθημερινής ζωής των μοναχών στα μοναστηριακά συγκροτήματα κατά τους βυζαντινούς χρόνους.

Χρηματοδότης: ΥΠΟΠΑΙΘ

Έτος:  2011 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Σφουγάτος, ο άσπρος γάτος της Μονής Καισαριανής, έντυπο μαθητή, Υπουργείο Πολιτισμού, 2008.
Ένας περίπατος στη Μονή Καισαριανής,έντυπο εκπαιδευτικού , Υπουργείο Πολιτισμού, 2008.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά αρχεία
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2011-2012  
Εκπαιδευτικό Υλικό 2011-2012  
Δείτε ακόμη...
Μονή Καισαριανής