Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Αρχεία, πηγές γνώσης πηγές μνήμης. Αναζητώντας τα τεκμήρια στην Αγορά της Αρχαίας Αθήνας" έχει ως θέμα τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας και τη λειτουργία τους στο χώρο της Αγοράς.

Έτος:  2010 -
Τόπος : Αθήνα
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Υπεύθυνος προγράμματος:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Τηλέφωνο: +30 210 3310474
Φαξ: +30 210 3801840
Email: tepe.dmeep@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
«Αρχεία, πηγές γνώσεις πηγές μνήμης» (εκπαιδευτικός φάκελος). Διατίθεται μόνο σε CD.ΥΠΠΟ - Ιστορικό Αρχείοτης Τράπεζας της Ελλάδος, 2009.
Σχετικά αρχεία
Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχολικού έτους 2011-2012  
Εκπαιδευτικό Υλικό 2011-2012   
Δείτε ακόμη...
Αρχαία Αγορά της Αθήνας