Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ως διδακτικό αγωγό ένα παραμύθι βασισμένο στα ανασκαφικά δεδομένα της ανασκαφής του ανακτορικού κέντρου στο Μοναστηράκι Αμαρίου Ρεθύμνης, προσεγγίζει το αποθηκευτικό σύστημα των πρώτων ανακτόρων της μινωικής Κρήτης. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με άξονα το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου.
Περιλαμβάνει φυλλάδιο για τον εκπαιδευτικό στο οποίο παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τα πρώτα ανάκτορα της μινωικής Κρήτης καθώς και για το σφραγιστικό σύστημα ελέγχου των αποθηκευτικών χώρων. Περιλαμβάνει επίσης φυλλάδιο για το μαθητή, στο οποίο επιχειρείται σύνθεση των ανασκαφικών δεδομένων του ανακτορικού κέντρου στο Μοναστηράκι Αμαρίου μέσα από ένα παραμύθι που λειτουργεί ως συνεκτικός ιστός. Προτείνονται δραστηριότητες και ασκήσεις εμπέδωσης.

Έτος:  2001 -
Τόπος : Ρέθυμνο
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
Υπεύθυνος προγράμματος:
Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Αρχαιολόγος
Προϊσταμένη ΚΕ' ΕΠΚΑ
Τηλ: +30 28210 44418, 94487, 90334,
+30 28310 29975
Fax: +30 28210 94487
+30 28310 29975
e-mail: keepka@culture.gr
Εκδόσεις σχετικές με το πρόγραμμα:
Ειρήνη Γαβριλάκη, Αθανασία Κάντα, Μια ιστορία σαν παραμύθι στο Μοναστηράκι Αμαρίου, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ρέθυμνο, 2001.
Ειρήνη Γαβριλάκη, Αθανασία Κάντα, Η Κρήτη των πρώτων ανακτόρων και το σύστημα ελέγχου των αποθηκευτικών χώρων, ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Ρέθυμνο, 2001.
Πληροφορίες για τον επισκέπτη:
Γενικές πληροφορίες του εκπαιδευτικού προγράμματος "Μια ιστορία σαν παραμύθι στο Μοναστηράκι Αμαρίου"