Περιλαμβάνει:
«Η πόλις στο θέατρο», έντυπα για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή
«Αρχαία Ωδεία»
«Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα», θεατρικό παιχνίδι
«Ποιος χορηγός θα πάρει το βραβείο;», επιτραπέζιο παιχνίδι
«Ήχος θεάτρου», cd και συνοδευτικό υλικό
«Μια θεατρική παράσταση», χαρτοκοπτική
Συμπληρωματικό υλικό:
Εκπαιδευτικό έντυπο «Αγαθή Έρις, Θεατρικοί και Μουσικοί αγώνες στην Αθήνα των κλασικών χρόνων»

Έτος:  
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Λήμματα:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Φακέλων
Μεγάλα Πρόγραμματα:
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Μεγάλα Προγράμματα
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις
Δείτε ακόμη...
Αρχείο Εκδόσεων
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις του Υπουργείου Πολιτισμού