Περιλαμβάνει:
έντυπα για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή με τίτλο « Ηορος ειμί τες Αγοράς»
καρτέλα με το παιχνίδι των δέκα φυλών
καρτέλα με αεροφωτογραφία του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας
ταινία video με τίτλο «Ορος ειμί τες Αγοράς»
Συμπληρωματικό υλικό:
Έντυπο «Αθηναίων Πολιτεία». O δημόσιος βίος στην Αθήνα των κλασικών χρόνων και η Αγορά ως πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης-κράτους των Αθηνών. Απευθύνεται στη Β/θμια εκπαίδευση. Διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD)
Έντυπο «Ο Κερδώος Ερμής στην Αγορά των Αθηνών».Η Αγορά ως οικονομικό και εμπορικό κέντρο της πόλης κράτους της Αθήνας.
Έντυπο «Πρόσκληση σε γεύμα στην Αγορά των Αθηνών». Οι διατροφικές συνήθειες των Αθηναίων τον 5ο αι. π.Χ.

Έτος:  1999 -
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Λήμματα:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Φακέλων
Μεγάλα Πρόγραμματα:
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Μεγάλα Προγράμματα
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις
Δείτε ακόμη...
Αρχείο Εκδόσεων
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις του Υπουργείου Πολιτισμού