Περιλαμβάνει:
«Επίσκεψις εις τον Ασκληπιόν», έντυπο για το μαθητή
«Κως. Ες το Ιερόν του Ασκλαπιού», έντυπο για τον εκπαιδευτικό
Ταινία video με τίτλο «Επίσκεψις εις τον Ασκληπιόν»

Έτος:  1999 -
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Λήμματα:
Γενικές Πληροφορίες των Εκπαιδευτικών Φακέλων
Μεγάλα Πρόγραμματα:
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Μεγάλα Προγράμματα
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις
Δείτε ακόμη...
Αρχείο Εκδόσεων
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις του Υπουργείου Πολιτισμού