Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας έχει εκδώσει σε συνεργασία με το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση έντυπα και εκπαιδευτικά παιχνίδια τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν το νεανικό και μαθητικό κοινό να εξοικειωθεί με το πολιτιστικό αγαθό.

Έτος:  1986 -
Περιοχή: Νομός Αττικής, Αττική
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Σχετικά έγγραφα
Κατάλογος Εκδόσεων του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας  
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις
Δείτε ακόμη...
Αρχείο Εκδόσεων
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις του Υπουργείου Πολιτισμού