Είδος Έκδοσης: Κατάλογος έκθεσης
L'approccio all'uomo bizantino attraverso l'occhio di un collezionista, Atene 2002
Α. Κοντογιάννης, "Ονομάτων Επίσκεψις. LGPN III b: delenda et corrigenda", ΥΠΠΟΤ ΑΙΘΣ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα ΙΑΚΑ, Βόλος 2009
«Νεοελληνική Αργυροχοΐα»
Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιμ.), Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, η τέχνη των εγχαράκτων, Αθήνα 1999
Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιμ.), Ώρες Βυζαντίου, Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο, Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο, Αθήνα 2002
Συλλογή Γεώργιου Τσολοζίδη, Το Βυζάντιο με τη ματιά ενός συλλέκτη, Αθήνα 2001
Αρχαίες ελληνικές επιγραφές τεχνολογικού περιεχομένου, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα, 2002
Τα Αττικά. Βλέποντας τους Έλληνες. Από τη Ρόδο στη Γέλα, 7ος-5ος αι. π.Χ., Κατάλογος έκθεσης. Γέλα, Συρακούσες, Ρόδος 2004
Η ελληνική γραφή, Kατάλογος έκθεσης αντιγράφων, Αθήνα, 2002
The Greek Script/Die Griechiesche Schrift, Αθήνα, 2001
Λαγογιάννη Γεωργακαράκου M. - Mενδώνη Λ. (επιμ.), «Πολιτεύεσθαι τους Kείους κατά πόλεις. H διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου», Kατάλογος έκθεσης 2007, Aθήνα 2007
Λαγογιάννη Γεωργακαράκου M. - Mπουραζέλης K. (επιμ.), «Έδοξεν τηι βουλή και τωι δήμωι. H αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της», Kατάλογος έκθεσης 2007, Aθήνα 2007
Ματθαίου A. Π. (επιμ.), «Kαττάδε έδοξε τοις Λακεδαιμονίοις, Eπιγραφές δημοσίου χαρακτήρα από τη Σπάρτη του 5ου αι. π.X.», Kατάλογος έκθεσης, Aθήνα 2006
M. Lagogianni Georgakarakos – K. Buraselis, Athenian Democracy speaking through its inscriptions, Exhibition Catalogue, Athens 2009
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά
Δείτε ακόμη...
Εκδόσεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις