Είδος Έκδοσης: Πρακτικά
Γ.Α. Πίκουλας (επιμ.), "Inscriptions and History of Thessaly. New evidence.Proceedings of the International Symposium in honor of Professor Christian Habicht." (2006) ΥΠΠΟΤ ΑΙΘΣ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα ΙΑΚΑ - Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Βόλος 2006
Β. Αδρύμη - Σισμάνη, Ε. Νικολάου (επιμ.) "Μνήμη Δημήτρη Ζαχαρίου" Πρακτικά Ημερίδας, ΥΠΠΟΤ ΑΙΘΣ, Βόλος 2009
«Η Γη-Μήτρα ζωής και δημιουργίας»
«Λαογραφικά Μουσεία και Συλλογές. Οργάνωση – Λειτουργία»
«Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού»
«Το μετάξι στη Δύση και την Ανατολή»
«Το νερό πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού»
«Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας από τον ελλαδικό χώρο (3ος-7ος αι. μ.Χ.)», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη 12-16 Νοεμβρίου 2006, Tόμ. I-II, Θεσσαλονίκη 2010 Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών αρ. 8
N. Xρ. Σταμπολίδης - A. Γιαννικουρή (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2004
Α. Γιαννικουρή (επιμ.), H Αγορά στη Μεσόγειο από τους Ομηρικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κως 14-17 Απριλίου 2011, Αθήνα 2011
Αρχαιολογικά Έργα στα νησιά του Αιγαίου – Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Σύρος – Ρόδος 2013
Β. Καραγιώργης - Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των μεγάλων νησιών της Μεσογείου, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ρόδος 1-3 Σεπτεμβρίου 2005, Αθήνα 2006
ΟΒΟΛΟΣ 8. Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους περαία: Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία. Αρχαίοι, βυζαντινοί, νεότεροι χρόνοι, Πρακτικά Συνεδρίου της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Αθήνα 2006
Πρακτικά του H΄ Διεθνούς Συνεδρίου Eλληνικής και Λατινικής Eπιγραφικής, Aθήνα, 3-9 Oκτωβρίου 1982, Aθήνα 1984
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά
Δείτε ακόμη...
Εκδόσεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις