Είδος Έκδοσης: Βιβλίο
Α. Ιντζεσίλογλου (επιμ.), "Νικολάου Ι. Γιαννοπούλου. ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Δημοσιεύματα στην Νεολόγου Εβδομαδιαίαν Επιθεώρησιν εν Κωνσταντινούπολει, 1891 - 1894", ΥΠΠΟ - ΑΙΘΣ, Βόλος 2005
Αναστασία Χρυσοστόμου, «Αρχαία Έδεσσα. Τα Νεκροταφεία», Μελέτες 5, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2013
Β. Αδρύμη - Σισμάνη (επιμ.), "Αρχαία Θέατρα στη Θεσσαλία", Πρακτικά Ημερίδας, ΔΗΚΙ Βόλου, Βόλος 2010
Γ. Ζάχος, «Ελάτεια. Ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδος», Μελέτες 3, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2013
Δημήτρη Μποσνάκη, «Ενθετταλίζεσθαι», Μελέτες 2, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2013
Ε. Νικολάου, Σ. Κραβαρίτου, Β. Αδρύμη, Φ. Ντάσιος, Β. Καραχρήστος, «Αρχαίες πόλεις Θεσσαλίας & περίοικων περιοχών», ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, Λάρισα 2012
Στ. Σδρόλια, «Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα», Μελέτες 1, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2012
Βιβλιοθήκες τα λιμάνια της γνώσης
Ε. Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, Δ. Ναλπάντης (επιμ.), Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1999
Ch. Papageorgiadou-Banis – A. Giannikouri (επιμ.), Sailing in the Aegean: Readings on the Economy and Trade Routes, Μελετήματα 53, Athens 2008.
A. Γιαννικουρή (επιμ.), Χάρις Χαίρε, Μελέτες στη Μνήμη της Χάρης Κάντζια, τόμ. Α-Β, Αθήνα 2004
N. Stampolidis, A. Kanta-A., Giannikouri (ed.), Athanasia. The Earthy, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze and the Early Iron Age, Proceedings of the International Archaeological Conference, Rhodes 28-31 May 2009, Herakleion 2012.
Αρχοντόπουλος Θ., Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου και η ζωγραφική του ύστερου Μεσαίωνα στα Δωδεκάνησα (1309-1453), Ρόδος-Αθήνα 2010
Μποσνάκης Δ., Ανέκδοτες επιγραφές της Κω. Επιτύμβια μνημεία και όροι, Αθήνα 2008
Στεφανάκη Β., Νομίσματα-Νομισματική Αιγαίου: Κως Ι, Αθήνα 2012
Πατσιαδά Β., Μνημειώδες Ταφικό Συγκρότημα στη Νεκρόπολη της Ρόδου. Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής ταφικής αρχιτεκτονικής, Ρόδος-Αθήνα 2013
Τσιρπανλής Ζ., Στη Ρόδο του 16ου-17ου αιώνα. Από τους Ιωαννίτες Ιππότες στους Οθωμανούς Τούρκους, Ρόδος 2002
Μποσνάκης Δ., Το Ασκληπιείον της Κω, Αθήνα 2014 (υπό δημοσίευση)
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά
Δείτε ακόμη...
Εκδόσεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις