Είδος Έκδοσης: CD-ROM
Κεφαλλωνίτου Φρ.- Δημητρακοπούλου Π. - Σμύρης Γ. - Νάκου Β., Αγία Μαύρα Λευκάδας, Αθήνα, 2001
Επιστροφή στις...
Εκδόσεις που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά
Δείτε ακόμη...
Εκδόσεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις