Η αρχαιολογική - εκπαιδευτική έκθεση με τίτλο «Στα ίχνη της Γραφής» ήταν η πρώτη κατά σειρά θεματική έκθεση που σχεδίασε και υλοποίησε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας. Η έκθεση με αρχικό τίτλο «Η Γέννηση της Γραφής» και ομότιτλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την «Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1985». Στη συνέχεια περιόδευσε στα Χανιά (1986), στην Πάτρα, το Αγρίνιο (1987) και το 1988 επέστρεψε στην Αθήνα. Το καλοκαίρι του 1990 εγκαινιάστηκε μια νέα έκθεση με διαφορετική μουσειολογική και εκπαιδευτική αντίληψη, προϊόν μιας πενταετούς εμπειρίας. Θέμα της έκθεσης ήταν η γένεση και η εξέλιξη της γραφής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο και τον Ελλαδικό χώρο. Το 1994 προστέθηκε μια νέα ενότητα, με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με τίτλο «Βιβλιοθήκες- Τα λιμάνια της Γνώσης», η νέα ενότητα είχε ως θέμα τη δημιουργία και την εξελικτική πορεία της βιβλιοθήκης, από τις πρώτες ιερατικές ή ιδιωτικές βιβλιοθήκες των πρωτοϊστορικών χρόνων έως τις δημόσιες βιβλιοθήκες του 3ου αι. π.Χ. Το 1995, με αφορμή τα 10 χρόνια από τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σχεδιάστηκε μια νέα μικρή έκθεση με τίτλο «Από το Άλεφ ως το Ωμέγα» και θέμα τη γένεση του ελληνικού αλφαβήτου, που ενσωματώθηκε στον κορμό της αρχικής έκθεσης. Με αυτή τη μορφή η «Γραφή» λειτούργησε ως τον Μάρτιο του 1997, οπότε έκλεισε τις πύλες της για να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τις εκδηλώσεις για τη «Θεσσαλονίκη, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 1997» η έκθεση φιλοξενήθηκε στο Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (1997-1999) και παρουσιάστηκε στο κοινό της Βορείου Ελλάδος υπό νέα μορφή με τίτλο «Στα ίχνη της Γραφής». Στο πλαίσιο της έκθεσης λειτούργησαν για το μαθητικό κοινό τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Η γένεση της Γραφής», «Από το Άλεφ ως το Ωμέγα» και «Βιβλιοθήκες, τα λιμάνια της γνώσης».

Έτος:  1985 - 1999
Τόποι : Πάτρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Χανιά
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Εκδόσεις σχετικές με την έκθεση:
Η Γέννηση της Γραφής, Κατάλογος Έκθεσης, (1990).
Στα Ίχνη της Γραφής, Εκπαιδευτικός φάκελος, (1997).
Σειρά 6 puzzle με θέμα τη γραφή, (1997).
Βιβλιοθήκες τα λιμάνια της γνώσης:βιβλίο για το μαθητή, (1994).
Η γέννηση της γραφής:Εκπαιδευτικός Φάκελος, (1990).
Εκπαιδευτικά Προγράμματα:
Από το Άλεφ ως το Ωμέγα
Βιβλιοθήκες, τα λιμάνια της γνώσης
Η Γένεση της Γραφής
Επιστροφή στις...
Εκθέσεις που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά
Εκθέσεις ...
Στην Ελλάδα
Στο εξωτερικό
Δείτε ακόμη...
Αρχείο Εκθέσεων
Εκθέσεις που αφορούν τον Σύγχρονο Πολιτισμό