Το Τμήμα συμμετέχει σε ημερίδες και σεμινάρια που αφορούν στη λειτουργία των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και τη διαχείριση των εκπαιδευτικών φακέλων στη σχολική τάξη, τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Τα σεμινάρια διοργανώνονται σε συνεργασία με το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η συστηματοποίηση της διδασκαλίας στηρίχθηκε κατά ένα μεγάλο μέρος στον θεσμό των Γραφείων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Πρόκειται για έναν σχετικά νέο θεσμό που ξεκίνησε σταδιακά τη δράση του μέσα στο 2003, σύμφωνα με την Υ.Α. Γ7/69259/10 – 7 – 03 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η μεγαλύτερη ενεργοποίηση του νέου φορέα κατά το παρελθόν έτος έβαλε σε νέες βάσεις τη συνεργασία ΥΠ.ΠΟ. και ΥΠ.Ε.Π.Θ. στον τομέα της διακίνησης και διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού τόσο γιατί είχε πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όσο και γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα να κλιμακωθεί η συνεργασία από την ενημέρωση των εκπαιδευτικών μέχρι την πρακτική άσκηση, την εφαρμογή πιλοτικών δράσεων και την αξιολόγηση των προγραμμάτων.

Έτος: 2004 - 2006
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Σχετικά αρχεία
Σεμινάρια και ημερίδες σε συνεργασία με το ΥΠ.Ε.Π.Θ.