Νόμος υπ' αριθμ. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  
ΦΕΚ 25/Α/ 4 Μαρτίου 1993
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3348/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά»   
ΦΕΚ 144/Α/ 23 Ιουνίου 2005
 
Νόμος υπ' αριθμ. 1103/1980 με τον οποίο κυρώνεται η διεθνής σύμβαση της UNESCO (1970) για την παρεμπόδιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών  
ΦΕΚ 297/Α/ 29 Δεκεμβρίου 1980
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»  
ΦΕΚ 153/Α/ 28 Ιουνίου 2002
Σχετικά με Εθνικό Συμβούλιο Μουσείων
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία»  
ΦΕΚ 16/Α/ 26 Ιανουαρίου 2007
 
Δείτε ακόμη...
Νόμοι στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού