Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ42/1017/61/10-4-2012 «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την προσωρινή παραχώρηση χρήσης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων για πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις»   
 ΦΕΚ 1189/Β/ 10 Απριλίου 2012
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/30994/1266/9-6-2003 «Χαρακτηρισμός θησαυρικών συνόλων, χρονολογουμένων από το 1453 έως και το 1830, ως μνημείων»   
 ΦΕΚ 851/Β/ 27 Ιουνίου 2003
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/11-4-2008 «Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων»  
 ΦΕΚ 669/Β/ 16 Απριλίου 2008
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ35/73708/1999/12-9-2005 «Ακολουθητέα διαδικασία για τη διάθεση πωλητέων επί παρακαταθήκη ειδών σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους»  
 ΦΕΚ 1417/Β/ 12 Οκτωβρίου 2005
 
ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-52-54/81397/2199/12-9-2005 «Καθορισμός τελών: α) φωτογράφησης- κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου για εμπορική εκμετάλλευση γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων, δ) χρήσης εικόνων στο Διαδίκτυο και ε) εκδηλώσεων σε αρχαία θέατρα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. στ) Διαδικασία καταβολής τελών για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο. ζ) Διαδικασία καταβολής τελών για χρήση ακινήτων και κινητών μνημείων σε λογότυπο...»  
 ΦΕΚ 1491/Β/ 27 Οκτωβρίου 2005
 
ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17759/1-3-2004 «Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων»  
 ΦΕΚ 455/Β/ 5 Μαρτίου 2004
 
ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/17764/1-3-2004 «Διαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών»  
 ΦΕΚ 455/Β/ 5 Μαρτίου 2004
 
ΚΥΑ Αριθμ. 1008600/37/Α0013/15-1-2007 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απαλλαγή Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 47 του ν. 3028/2002)»   
 ΦΕΚ 237/Β/ 26 Φεβρουαρίου 2007
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32741/470/16-7-1991 «Κήρυξη των εκκλησιαστικών έργων τέχνης φιλοτεχνημένων από του έτους 1830 μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, ως εχόντων ανάγκης ειδικής κρατικής προστασίας»  
 ΦΕΚ 633/Β/ 7 Αυγούστου 1991
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32738/471/16-7-1991 «Κήρυξη των Θρησκευτικών εικόνων φιλοτεχνημάτων μεταξύ των ετών 1453 και 1830 ως ιστορικών διατηρητέων»  
 ΦΕΚ 640/Β/ 7 Αυγούστου 1991
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β2/Φ99/32742/469/16-7-1991 «Κήρυξη των εκκλησιαστικών κειμηλίων, φιλοτεχνημάτων μεταξύ των ετών 1453 και 1830 ως ιστορικών διατηρητέων»  
 ΦΕΚ 639/Β/ 7 Αυγούστου 1991
 
ΚΥΑ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/370862/218709/12209/7831/24-12-2015 «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο»   
 ΦΕΚ 2916/Β/ 31 Δεκεμβρίου 2015
 
ΚΥΑ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463//28-12-2011 «Τέλη φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών. Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα»   
 ΦΕΚ 3046/Β/ 30 Δεκεμβρίου 2011
 
Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ//ΑΡΧ/Α1/φ42/1020/62/10-4-2012 «Έγκριση όρων και διαδικασιών για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο»  
 ΦΕΚ 1138/Β/ 10 Απριλίου 2012
 
Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ35/73708/1999/12-9-2005 «Ακολουθητέα διαδικασία για τη διάθεση πωλητέων επί παρακαταθήκη ειδών σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους»   
 ΦΕΚ 1417/Β/ 12 Οκτωβρίου 2005
 
Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/25/4746/23-1-2004 «Πρόσβαση και χρήση μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων»   
 ΦΕΚ 88/Β/ 23 Ιανουαρίου 2004
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003 «Κατοχή και χρήση ανιχνευτών μετάλλου και λοιπών οργάνων διασκόπησης του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα»   
 ΦΕΚ 1124/Β/ 08 Αυγούστου 2003
 
Υπουργική Απόφαση αρ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/Φ148/41733/704/02-05-2012 Τροποποίηση της ΥΑ/ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/33/42426/30-07-2003   
 ΦΕΚ 1440/Β/ 02 Μαΐου 2012
 
Δείτε ακόμη...
Υπουργικές Αποφάσεις στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού