Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την έκδοση Κάρτας Πολιτισμού μπορούν να βρουν πληροφορίες για τους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κτλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.kep.gov.gr ακολουθώντας το εξής path:
Αρχική Σελίδα : Οδηγός του πολίτη : Πολιτισμός και Ελεύθερος Χρόνος :
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep/FullStory?sid=1738 και / ή να επικοινωνούν με την τηλεφωνική γραμμή 1500 για διευκρινίσεις.

Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη