Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Μουσείων
Σχετικά έγγραφα:
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book) (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book) (Αρχείο pdf)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο pdf)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο pdf)  
Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας φωτογράφησης και χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (e-book)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους (Αρχείο doc)  
Αίτηση χορήγησης άδειας σχεδίασης σε καλλιτέχνες (Αρχείο doc)  
Αίτηση χορήγησης άδειας σχεδίασης σε καλλιτέχνες (Αρχείο pdf)  
Οδηγίες για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη