Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σας ενημερώνει ότι το ισχύον ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων του κράτους έχει ως εξής:

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Μουσείων
Σχετικά έγγραφα:
Ωράριο Αρχαιολογικών Χώρων Μνημείων και Μουσείων σε ισχύ 2016-2017  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη