Νόμος υπ' αριθμ. 2273 «Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 233/ 27 Δεκεμβρίου 1994
Αφορά και στην Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής, στην Ορχήστρα των Χρωμάτων, στο Μουσικό και Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ελλάδος, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
 
Νόμος υπ’αριθμ. 4151 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών  
ΦΕΚ 103/29-04-2013
Άρθρο 4 παραγρ. 13 σχετικά με συντάξεις λογοτεχνών – καλλιτεχνών.
 
Νόμος υπ' αριθμ. 2557 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης»  
ΦΕΚ 271/ 24 Δεκεμβρίου 1997
Αφορά στα Γράμματα, Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Θέατρο - Χορό - Κινηματογράφο
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3207 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 302/ 24 Δεκεμβρίου 2003
άρθρο 10 παρ. 15 Σχετικά με Κρατικά Βραβεία Χορού
άρθρο 10 παρ. 13 αφορά στα προσόντα διορισμού Καλλιτεχνικού Διευθυντού και στις προδιαγραφές κτιρίων για τη στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου
 
Νόμος υπ' αριθμ. 1158 «Περί Οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού Βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού»  
ΦΕΚ 127/ 13 Μαΐου 1981
 
Νόμος υπ' αριθμ. 1348 «Διάλυση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία " Άρμα Θέσπιδος" και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 47/ 14 Απριλίου 1983
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3057 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 239/ 10 Οκτωβρίου 2002
άρθρο 80
 
Νόμος υπ' αριθμ. 1218 «Περί Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος»  
ΦΕΚ 289/ 2 Οκτωβρίου 1981
 
Νόμος υπ' αριθμ. 1597 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 68/ 21 Μαΐου 1986
 
Νόμος υπ' αριθμ. 2539 «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης»  
ΦΕΚ 244/ 4 Δεκεμβρίου 1997
άρθρο 13 παρ. 9 για προγραμματικές συμβάσεις
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3004 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Κινηματογραφικές συμπαραγωγές»  
ΦΕΚ 76/ 8 Απριλίου 2002
 
Νόμος υπ' αριθμ. 1866 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών»  
ΦΕΚ 222/ 6 Οκτωβρίου 1989
 
Νόμος υπ' αριθμ. 2238 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»  
ΦΕΚ 151/ 16 Σεπτεμβρίου 1994
 
Νόμος υπ' αριθμ. 342 «Περί του Οργανισμού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης»  
ΦΕΚ 138/ 9 Ιουνίου 1976
 
Νόμος υπ΄ αριθμ. 3620 «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 276 / 11 Δεκεμβρίου 2007
Άρθρο 2 σχετικά με συντάξεις λογοτεχνών - καλλιτεχνών
 
Νόμος υπ' αριθμ. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  
ΦΕΚ 25/Α/ 4 Μαρτίου 1993
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»  
ΦΕΚ 153/Α/ 28 Ιουνίου 2002
Σχετικά με Εθνικό Συμβούλιο Μουσείων
 
Νόμος υπ' αριθμ. 1079 «Οργανισμός λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου»  
ΦΕΚ 239/ 14 Οκτωβρίου 1980
 
Νόμος υπ’ αριθμ. 3905 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις»  
ΦΕΚ 219/ 23 Δεκεμβρίου 2010
Άρθρο 40 (αφορά τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία)
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3565 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού»   
ΦΕΚ 112/ 25 Μαΐου 2007
 
Νόμος υπ' αριθμ. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία»  
ΦΕΚ 16/Α/ 26 Ιανουαρίου 2007
 
Δείτε ακόμη...
Νόμοι στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς