«Παροχή πληροφοριών για τις Ανώτερες Σχολές Χορού»

Σας πληροφορούμε ότι οι Ανώτερες Σχολές Χορού είναι οι εξής:

1. Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) που λειτουργεί σύμφωνα με το Π. Δ/γμα 598/85 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), στην Ανώτερη Βαθμίδα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής» (ΦΕΚ 212/Α/85). Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισαγωγής και λειτουργίας της Σχολής παρέχονται από τη Γραμματεία της.

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.)
Ομήρου 55 – 106 72 Αθήνα Τηλ.: 210-3612263, www.ksot.gr
Π. Δ/γμα 598/1985 (ΦΕΚ 212/Α/85)

2. Ιδιωτικές, που λειτουργούν σύμφωνα με το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και και διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κλπ» (ΦΕΚ 127/Α/81) και το Π. Δ/γμα 372/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/83) και περιλαμβάνουν τμήματα Καθηγητών Χορού και Χορευτών χωρίς άλλη εξειδίκευση.

α) Για την εγγραφή στο Α΄ έτος των Ανώτερων Ιδιωτικών Σχολών Χορού (τμήμα Καθηγητών Χορού), απαιτείται απολυτήριο Λυκείου, υποβολή αίτησης, στο Υπουργείο Πολιτισμού, Πρωτόκολλο (Μπουμπουλίνας 20-22, 101 86 Αθήνα) μέχρι 15 Ιουλίου και συμμετοχή σε εισαγωγικές εξετάσεις οι οποίες διενεργούνται κάθε Σεπτέμβριο, από Επιτροπή, που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού μετά την έκδοση της προκήρυξης των ανωτέρω εξετάσεων.

β) Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και με την αυτή διαδικασία διεξάγονται από την ίδια επιτροπή και οι εισαγωγικές εξετάσεις των υποψηφίων για το τμήμα Χορευτών, με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου τριτάξιου Γυμνασίου και έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους έως και τις 31 Αυγούστου.

γ) Η φοίτηση στις εν λόγω Σχολές είναι τριετής, καθημερινή, υποχρεωτική, τα δε δίδακτρα καθορίζονται από τις ίδιες τις Σχολές ελεύθερα.

δ) Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται στις εισαγωγικές εξετάσεις οι υποψήφιοι είναι: κλασικό μπαλέτο, σύγχρονος χορός, αυτοσχεδιασμός και έκθεση ιδεών μόνο για το τμήμα Καθηγητών Χορού.
Η ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1, του άρθρου 24, του Π. Δ/τος 372/83.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ

Α. ΑΤΤΙΚΗ

1. Δέσποινας Γρηγοριάδου
Αραχώβης 38 – 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210-3801035
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 40039/2279/3.10.84 (ΦΕΚ 809/Β/84)

2. «Νίκη Κονταξάκη» - Νικολέττας Μπακάλη
Ιαλέμου 24 – 111 42 Αθήνα Τηλ.: 210-2932894, Fax: 210-2921744
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Απόφαση ΥΠΠΟ 63973/5.8.2005 (ΦΕΚ 1149/Β/17.8.2005)

3. Σόνιας Μοριάνοβα – Λίλης Τράστα Ο.Ε.
Τατοϊου 64 και Σαρανταπόρου 2 – 145 61 Κηφισιά Τηλ.: 210-8079184
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 12108/8.9.89 (ΦΕΚ 727/Β/89)

4. Άννας Πέτροβα
Προμηθέως 19-21 – 112 54 Αθήνα Τηλ.: 210-2234921
Απόφαση ΥΠΠΕ αριθ. 42957/2430/3.10.84 (ΦΕΚ 809/Β/84)
Μεταστέγαση αριθ. 16470/1004/31.7.85

5. Σχολή «Ραλλού Μάνου» της εταιρ. «Μωραγέμου και Σία Ο.Ε.»
Χρυσάφη 34 και Δικαιάρχου – 162 32 Βύρωνας Τηλ.: 2107620024
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 50039/7.1.94 (ΦΕΚ 58/Β/28.1.94) και
αριθ. 27985/11.9.2001 (ΦΕΚ 1252/Β/27.09/01)

6. Εθνικής Λυρικής Σκηνής
Κύπρου 19 και Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος
Τηλ. 3615121, 3608830 (εσωτ. 117)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 27885/29-7-2005 (ΦΕΚ 1143/Β/17-8-2005)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθμ. 46806/389/30-7-2008 (ΦΕΚ 1605/Β/11-8-2008)
Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθμ. 65782/488/22-12-2010 (ΦΕΚ 2154/Β/31-12-2010) και διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 134 / Β/ 9-2-2011)

7. Βασιλικής Μαρούλη
Ήρας 12, 141 21 Νέο Ηράκλειο, Τηλ. 210 2827075
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού, αριθμ. 111867 / 11-10-2012 (ΑΔΑ: Β43Λ7Λ7-ΤΛΔ)

8. «Ακτίνα» της εταιρ. «Λόγω χορού»
Καλλιρρόης 10, 11743 Αθήνα, τηλ 210 9200885
Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής – Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού, αριθμ. 185556 / 26-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Α7Λ7-ΑΤΨ)Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1. Ανδρομάχης Καφαντάρη
Αθ. Διάκου 8 και Εδμόνδου Ροστάν – 546 41 Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310-831366
Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 34110/31.7.89 (ΦΕΚ 572/Β/89)
αριθ. 32102/3.7.2000 (ΦΕΚ 969/Β/2000) και
αριθ. 63820/24.2.2004 (ΦΕΚ 474/Β/2004)

2. «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνών και Άθλησης (Κ.Ε.Τ.Α.) Δήμου Θεσσαλονίκης» Νομού Θεσσαλονίκης
Κωνσταντινουπόλεως 176, 542 49 Θεσ/νίκη Τηλ.: 2310- 308282 / 2310-822200
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 12034/28.7.92 (ΦΕΚ 487/Β/92)
Απόφαση ΥΠΠΟΤ αριθμ. 24417/126/30-7-2010 (ΦΕΚ 1284/Β/2010)

3. «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σταυρούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.Σ)» Νομού Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά 221 564 30 Σταυρούπολη Τηλ.: 2313-302968
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 16164/12.7.95 (ΦΕΚ 640/Β/19.7.95)
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 6090/68/30-7-2008 (ΦΕΚ 1605/Β/11-8-2008)

4. Ευμορφίας - Φυλλίδας Μάντζιαρη
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 1Α, Περαία, Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920-76060
Βεβαίωση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αριθμ. 4031/5-6-2012 (ΑΔΑ: Β4Λ97ΛΛ-ΔΧΟΓ. ΛΑΡΙΣΑ

«Δημοτικής Επιχείρηση Τουρισμού – Πολιτισμού Λάρισας» (Δ.ΕΤ.ΠΟ.Λ.)
Γεωργιάδου 53 – 414 47 Λάρισα Τηλ.: 2410-256 464
Απόφαση ΥΠΠΟ αριθ. 32152/28.6.96 (ΦΕΚ 562/Β/96)

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού